برچسب: کرونا

سازمان جهانی گردشگری در گزارش اخیر خود اعلام کرد:صنعت گردشگری تا سال 2024 به شرایط پیش از پاندمی باز نمی‌گردد
چارسوق
پاندمیکرونا
لزوم تعویق در بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها به روایت دبیر کمیته علمی مقابله با کروناموج امیکرون در راه است
رئیس دولت سیزدهم در شرایط شیوع امیکرون در ایران بار دیگر مطرح کردتاکید بر بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها
«پیام ما» از ۴ تناقض در اظهارات مسئولان ایرانی درباره سویه جدید کرونا گزارش می‌دهد«امیکرون» رسید؟!
پیام خبر
آفریقاامیکرون
هشدار رئیس جمهوری نسبت به عواقب ساده‌انگاری در زمینه کرونا و سویه‌های جدید آنمرزها را کنترل کنید
ستاد کرونا مجوز بازگشایی مدارس ابتدایی را صادر کرد، ۳۳ شهر در وضعیت قرمز قرار گرفتندریسک کرونایی
همزمان با زنگ خطر کرونا در شهرهای ایران رئیس دولت از جایگزینی محدودیت‌های هوشمند به جای تعطیلی سخن گفتخطر تشدید کرونا در سایه ساده‌انگاری
پیام خبر
کرونامرگ و میر
«پیام ما» اظهارنظرهای متناقض مسئولان را درباره واکسیناسیون کرونا بررسی می‌کنداطلاع‌رسانی آشفته
«علیرضا پناهیان» در دو اظهار نظر جداگانه کرونا را امتحان الهی و سوتفاهم بزرگ خواندنطق علیه علم
سید میلاد علویسید میلاد علوی
پیام خبر
پناهیانکرونا
راحله فاضلی
امین کریمی
مستهلک بودن سیستم آب و فاضلاب شهری، باعث تخریب بخشی از «سازه‌های آبی تاریخی شوشتر» و خانه‌های تاریخی شده استتاریخ شوشتر، مدفون در آب
مدیر پایگاه جهانی شوشتر: وضعیت آسیاب‌ها و آبشارها از ابتدای امسال به واسطه افزایش نشتی رو به وخامت گذاشته است رئیس آبفای شوشتر: برای حل مشکل شهری چون شوشتر که تعداد قابل توجهی خانه‌های میراثی و آثار باستانی جهانی دارد
فروغ فکریفروغ فکری
پیام میراث
آبتزریق واکسن