معدن کاری مرگ خاموش بحرآسمان

معدن کاری مرگ خاموش بحرآسمان پیام ما – منطقۀ حفاظت شده محیط زیست بحرآسمان که طی مصوبۀ دولت (هیأت وزیران) به شماره ۸۹۹۱۴-۵۲-۱۴/۹/۱۳۸۹ به این عنوان به تصویب رسیده در شمال شهرستان جیرفت واقع است و شامل قسمتی از دلفارد، رمون و بحرآسمان به مرکزیت «زمین حسین» می باشد و حوزه آبخیز سد جیرفت در … ادامه…

، ،

پیام مشترک نماینده ولی فقیه و استاندار کرمان به مناسبت هفته بسیج

پیام مشترک نماینده ولی فقیه و استاندار کرمان به مناسبت هفته بسیج آیت الله جعفری نماینده ولی فقیه در استان و علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان به مناسبت هفته بسیج پیام مشترکی را صادر کردند. متن این پیام به شرح زیر است: «بسیج از مردمی ترین نهادهای ارزشی برخواسته از بطن جامعه در نظام مقدس … ادامه…

، ، ،

بدهکار دانه درشت در استان نداریم

بدهکار دانه درشت در استان نداریم حسن امیری دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان کرمان در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا گفته بدهکار دانه درشت در استان نداریم. گزیده مهم ترین صحبت های وی را در ادامه بخوانید: عملکرد شبکه بانکی کرمان نسبت به سایر استان‌های کشور قابل دفاع است و آمار و ارقام این … ادامه…

،

ما سینماگران چیزی جز سابقه کاری نداریم

ما سینماگران چیزی جز سابقه کاری نداریم امیر شمس‌الدین حشمت‌زاد زاده‌ی مادری کرمانی و پدری کرمانشاهی است وی سالهای کودکی را در کرمان گذراند و سپس به خاطر شغل پدر به کرمانشاه و پس از آن تهران عزیمت کرد. او از دبیرستان به بعد در حال فعالیت در زمینه‌های مختلف از نوشتن فیلم نامه و … ادامه…

، ، ،

نگاه سیاسی به پروژه‌های عمرانی ممنوع!

نگاه سیاسی به پروژه‌های عمرانی ممنوع! استاندار کرمان صبح روز گذشته در آیین عملیات اجرایی پروژه تفریحی، رفاهی و گردشگری تله کابین و جاده دسترسی بام کرمان از کسانی که به پروژه های آبادانی شهر نگاهی سیاسی دارند انتقاد کرد. علیرضا رزم حسینی با اشاره به اینکه همه ی کسانی که در استان کرمان کار … ادامه…

، ، ، ، ،

پیاده راه شدن خیابان شریعتی و میدان مشتاق در سالهای آینده

در نشست پیگیری پروژه های شهری عنوان شد: پیاده راه شدن خیابان شریعتی و میدان مشتاق در سالهای آینده جلسـه پیگیـری پـروژه هـای عمرانـی و شـهری شـب گذشـته در دفتـر اسـتاندار کرمان برگزار شـد. اسـتاندار کرمـان در ایـن جلسـه گفت: بـا اصاحاتی کـه قـرار اسـت انجـام شـود بایـد میـدان به شـکلی طراحـی شـود کـه از … ادامه…

،

ریگان هوا ندارد

کـه آلودگـی هـوا در اثـر پدیـده ریزگردهـا چنـد برابر حد اسـتاندارد مـی شـود. امیـن باقـری افزود: روز گذشـته مشـکل مـا دو چندان شـد چـرا که بـر اثـر طوفـان شـن، ریزگردهـا هم تشـدید شـدند و بـرای مـردم مشـکات زیـادی پیـش آمـد. وی با اشـاره بـه قطـع بـرق ۲۵ روسـتا در ریـگان اظهـار داشـت: ۳۰ ریگانـی هـم … ادامه…

، ،

از «پیام ما» بیشتر بدانید :