برچسب: کرخه

در سفر رئیس‌جمهور به خوزستان اعلام شدتغییر منبع آب خوزستان از کرخه به دز
وزیر نیرو: منبع طرح آب‌رسانی غدیر به دلیل کیفیت نامناسب تغییر می‌کند
معاون مطالعات جامع آب سازمان آب و برق خوزستان در نشستی آنلاین از عوامل بروز بحران در خوزستان سخن گفتدوگانه مدیریت منابع آب و تامین معیشت کشاورزان
چارسوق
آببحران
رئیس جمهور با اشاره به نارضایتی‌های اخیر از کم‌آبی:خوزستانی‌ها حق دارند ناراحت باشند
پیام خبر
بی آبیخوزستان
سازمان آب و برق خوزستان:دبی خروجی سدهای دز و کرخه افزایش یافت
اقلیم
آببی آبی
گفت‌وگوی «پیام ما» با فعالان اجتماعی خوزستان درباره اعتراض‌ها به کم‌آبیمطالبه خوزستان را بشنوید
یک کشاورز و فعال محیط زیست: خشکسالی، سدسازی بی‌رویه و لجام گسیخته و تغییر فصل کشت شلتوک از عوامل کم‌آبی است
سوگل دانائیسوگل دانائی
دام‌ها در روستای سیدجابر حمیدیه به دلیل کم‌آبی و آلودگی رودخانه کرخه بیمار شده‌اندسقط جنینِ 80 گاومیش
فرحان کعب‌عمیر، دامدار: حداقل ۳۰۰ گاومیش وضعیت وخیمی دارند حیدری، عضو شورای روستای سید‌جابر: زمین‌های ۴۷ روستا در محدوده گذر رود کرخه‌نور قرار دارد و ساکنانش حتی برای کشت صیفی‌جات آبی ندارند
فروغ فکریفروغ فکری