برچسب: کانادا

سوپرمیلیادرهایی مانند جف بزوس و ایلان ماسک با استفاده از راه‌های قانونی هیچ مالیاتی به دولت نمی‌پردازندسوپرمیلیاردرها به «زمین» فکر نمی‌کنند
یاسمن طاهریانیاسمن طاهریان
اقلیم
۲۰۸۸
آمریکاایلان ماسک
آیا کشف باقی‌مانده اجساد کودکان بومی کانادا از وقوع نسل‌کشی خبر می‌دهد؟نسل ‌کشی کودکان به تاریخ کانادا ضمیمه شد
یاسمن طاهریانیاسمن طاهریان
پیام میراث
۲۰۴۹
کاناداگم شده بومی