برچسب: ژرژ یونانی

سرانجام عکاسخانه «ژرژ یونانی» در آبادان ثبت ملی شدیک پلاک برای خانه خانواده «میسالیدیس»
تنها بنای بازمانده از حضور یونانیان در خوزستان به موزه عکس و رستوران یونانی تبدیل می‌شود