برچسب: چگاسفلی

فروغ فکریفروغ فکری یک ماه پس از دستور معاون اول رییس‌جمهور، جابجایی روستا از روی محوطه باستانی ۶ هزار ساله چگاسفلی سرعت گرفته است
اهالی چگاسفلی رفته‌رفته آماده بستن بار و بنه‌اند. خانه‌هایی که روزی روی یکی از وسیع‌ترین محوطه‌های پیش از تاریخی خوزستان برپا شده بود، سرانجام خالی از سکنه خواهد شد. یک ماه پیش، بعد از تعرض بزرگ به این محوطه باستانی 6هزارساله به بهانه توسعه روستا و اعتراض‌ها و شکایت‌ها، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در […]