برچسب: چهارگنبد

اهالی چهارگنبد سیرجان، درباره برداشت بی‌ضابطه معدن مس «تخت گنبد» از آب سد سلطان‌حسینی و حفر چاه در منطقه هشدار دادندمعدن مس، آب «چهارگنبد» را می‌بلعد
۳ 2 1
فروغ فکریفروغ فکری