برچسب: چنگیز جلیلوند

صدای «براندو» خاموش شد دست آخر چنگیز جلیلوند بیماری عالم‌گیر را تاب نیاورد و جان سپرد. دوست داران او که چهره ماندگار دوبله ایرن بود، در روزهای گذشته امید بهبودی داشتند. همین دیروز ناصر ممدوح گفته بود که منتظر معجزه الهی است. در روزهای گذشته حال عمومی‌اش خوب بود و پزشکان از روند رو به […]