برچسب: چنگیز جلیلوند

صدای «براندو» خاموش شد دست آخر چنگیز جلیلوند بیماری عالم‌گیر را تاب نیاورد و جان سپرد. دوست داران او که چهره ماندگار دوبله ایرن بود، در روزهای گذشته امید بهبودی […]