برچسب: پیگیری ها لایروبی رودخانه

بر نامه ششم در بخش آب مردود شد
آیسان زرفامآیسان زرفام مرکز پژوهش‌های مجلس از پس‌رفت در شاخص‌های تعیین شده برای آب خبر داد
در ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد دولت در بخش آب بر اساس برنامه ششم توسعه، به نظر می‌رسد که اهداف این برنامه محقق نشده است. همچنین یکی از مهم‌ترین اهداف این برنامه که بهبود بیلان منفی سفره‌های آب زیرزمینی است به وضعیت وخیم‌تری هم دچار شده است. از سوی دیگر اگرچه در برنامه ششم […]