برچسب: پلاسکو

زاده copy
رضا مسلمی زادهرضا مسلمی زاده
3
احمد خرماحمد خرم
Untitled 1
بوم و بر
پلاسکومتروپل
آواربرداری از متروپل در حالی به کندی جریان دارد که تعداد فوتی‌ها ۱۱نفر و مصدومان ۳۳ نفر اعلام شدفهرست مفقودان احتمالی تهیه نشده است
6 2 2
بوم و بر
پلاسکومتروپل
3
سوگل دانائیسوگل دانائی
بوم و بر
پلاسکومتروپل
آبادانی‌ها منتظر موج جدید ریزگرد بودند ولی زیر‌آوار خبرهای فروریختن متروپل مدفون شدندآوار غم درآبادان
۶ 3
سینا قنبرپورسینا قنبرپور
بوم و بر
پلاسکومتروپل