برچسب: پرتره شاه

واکاوی سرقت بزرگ از کاخ گلستان
فروغ فکریفروغ فکری پیگیری‌های «پیام ما» نشان می‌دهد که اثر کمال‌الملک در سال ۵۷ به سرقت رفته است
کمال‌الملک در کتاب خاطراتش از تصویر کردن مظفرالدین شاه قاجار نوشته، آن هم تنها یکبار. او فقط یکبار نیم‌تنه‌‌ای از این شاه قاجاری تصویر می‌کند و بعد هم پرتره پادشاه در کاخ گلستان می‌ماند. همان پرتره‌ای که در روزهای گذشته محل مناقشه بوده است. همان پرتره‌ای که بر اساس اسناد موجود در سال 2000 و […]
پرتره شاه را از مجموعه سلطنتی کویت پس بگیرید
موزه‌های ایران فهرستی جامع و کامل از آثارشان ندارند و حتی مجموعه آثاری که در موزه‌های کشور نگهداری می‌شود هیچ کدام ثبت دیجیتالی نشده است. به همین دلیل است که هر دفعه با وقوع اتفاقی مشابه اعلام مفقودی پرتره مظفرالدین‌شاه، مدت‌ها طول می‌کشد تا از اساس بفهمند اثر گمشده در اختیارشان بوده یا نه. پس […]