برچسب: پارک ملی

ساخت‌وساز در ساحل مرجانی بوشهر، تنوع اکوسیستمی را به خطر انداخته استشهر ک‌سازی در پار ک ملی نایبند
ضرابیان،فعال محیط زیست:ساختن مجتمع مسکونی یاگردشگری وسط پارک ملی،درست مثل این است که وسط تخت جمشید هتل بسازند صفری،فعال محیط زیست عسلویه:طبق مصوبات شورای عالی معماری وشهرسازی ساخت‌وسازدرمناطق چهارگانه ممنوع است امااین عده به هرنحومجوزساخت‌وسازگرفتند
مرضیه قاضی‌زادهمرضیه قاضی‌زاده
اقلیم
۲۱۰۶
آریاساسولپارک ملی
مرضیه قاضی‌زادهمرضیه قاضی‌زاده