برچسب: هنرهای نمایشی

انتقاد شهرسازان و فعالان هنرهای نمایشی از طرح حصارکشی دور تئاتر شهرتئاتر شهر حصر می‌شود
سوگل دانائیسوگل دانائی
بوم و بَر
۱۹۵۲
تئاتر شهرهنرهای نمایشی