برچسب: همه‌گیری ویروس کرونا

باید بازگشت به شرایط قبل از دوران کرونا را فراموش کنیمخداحافظی با زندگی عادی
دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم تغییر کرده و زندگی کردن با تبعات گرم شدن کره زمین به اقدامات فوری،‌ گسترده و بنیادین نیاز دارد. متخصصان می‌گویند بازگشت به زندگی عادی قبل از کرونا تنها باعث خستگی و فشار بیشتر بر سلامت ذهن انسان می‌شود.
یاسمن طاهریانیاسمن طاهریان