برچسب: هرمزگان

رئیس جمهوری در در دیدار با مردم شهرهای زلزله‌زده و سیل‌زده استان هرمزگان وعده داد مشکلات حل شودمردم از «رئیسی» جاده و درمانگاه خواستند
اهالی مناطق زلزله‌زده هرمزگان به «پیام ما» می‌گویند امکانات کمی به آنها رسیده و مهم‌ترین خواسته‌شان چادر استآوارگی در شب سرد «فین»
مهتاب جودکی، میلاد علوی
پیام جامعه
زلزلهفین
فدراسیون صلیب سرخ جهانی برای مقابله با پیامدهای خشکسالی به ایران کمک مالی کرد850 هزار دلار نذر آب
پیام خبر
آببی آبی
اطلاع رسانی
ایلامبانک آینده
اعضای شبکه سمن‌های محیط‌ زیستی کشور از افزایش حساسیت‌های مردمی و حضور آن‌ها در این عرصه می‌گویندحفظ محیط‌ زیست بدون مردم لنگ می‌ماند
دبیر شبکه سمن‌های محیط‌زیست هرمزگان: بیشتر کشفیات تخلف‌ها در حوزه محیط‌ زیست با گزارش مردم محلی بوده و این نشان تغییرات خوب در این سال‌هاست.