برچسب: هتل

جهان از تعطیلی کرونا برای نوسازی تاسیسات گردشگری استفاده می‌کند اما در ایران برنامه‌ای وجود نداردفرصتی که سوخت
دبیر انجمن دفاتر خدمات مسافرتی در گفت‌وگو با پیام ما : بودجه‌ای نیست که تاسیسات گردشگری در وقت آزادشان برای ارتقای تکنولوژی استفاده کنند
آیسان زرفامآیسان زرفام
صفحه اول
زلزلهصنایع
ورزش و ورزشکار
زلزلهکرمان
صفحه آخر
زلزلهشهردار
صفحه اول 535
زلزلهشهردار
صفحه اول 536
استانداررزم حسینی
صفحه اول
دادگستریزلزله
نکیسا خدیشینکیسا خدیشی
صفحه آخر
زلزلهکرمان
کرمان ویج
امام جمعهجیرفت