برچسب: نه_به_افزایش_تعرفه_اینترنت

مخالفت با افزایش  تعرفه‌های اینترنت
کارزاری با نام مخالفت با افزایش تعرفه‌های اینترنت در وب‌سایت کارزار در جریان است که با هشتگ #نه_به_افزایش_تعرفه_اینترنت پیگیری می‌شود. در بخشی از متن این کارزار خطاب به رئیس‌جمهوری اسلامی […]