برچسب: نشست تغییرات اقلیمی

دیپلماسی محیط زیستی  و اقلیمی
اقلیم
2163
تحقیقات جدید نشان می‌دهند که گرم‌ شدن آب‌ها باعث افزایش طلاق میان گونه‌ای از پرندگان دریایی شده استتغییرات اقلیمی علت خدشه‌دار شدن روابط آلباتروس‌ها
تغییرات اقلیمی علت خدشه‌دار شدن روابط آلباتروس‌ها
پیام جامعه
2155
بررسی گزارش سال ۲۰۲۱ تغییرات اقلیمی در دانشگاه علوم پزشکی ایرانتغییرات اقلیمی بیشترین اثر را بر ساحل‌نشینان می‌گذارد
تغییرات اقلیمی بیشترین اثر را بر ساحل‌نشینان می‌گذارد
اقلیم
2153
توافق‌ گلاسکو به تنهایی مشکلات گرم شدن کره زمین را حل نمی‌کندگام لرزان در گلاسکو
گام لرزان در گلاسکو
اقلیم
2147
تظاهرات‌کنندگان در جریان نشست تغییرات اقلیمی گلاسگو خواستار شدند:از نسل آینده حفاظت کنید
از نسل آینده حفاظت کنید
اقلیم
2145
هفته اول نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل در گلاسگو به پایان رسیدگام معلق حذف زغال سنگ
گام معلق حذف زغال سنگ
اقلیم
2145
رئیس موسسه تغییر اقلیم و محیط زیست دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «پیام ما» از موقعیت ایران در اجلاس گلاسکو می‌گویدغایب گلاسکو
غایب گلاسکو
موانع ایران برای استفاده  از نتایج نشست گلاسکو
اقلیم
2139
یک روز پیش از آغاز اجلاس آب وهوایی گلاسکو «پیام ما» درباره اقدامات دولت‌ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای گزارش می‌دهدمذاکر ه برای نجات زمین
مذاکر ه برای نجات زمین
اقلیم
2134
اسناد لابی‌گری کشورهای آلوده‌کننده برای تغییر گزارش تغییر اقلیم سازمان ملل و تلاش نفتی‌ها برای حضور در اجلاس گلاسکو افشا شدفشار برای دروغگویی درباره تغییرات اقلیمی
عربستان سعودی و استرالیا علیه پیشنهادات سازمان ملل مبنی بر حذف فوری سوخت‌های فسیلی لابی کرده‌اند ایمیل‌های خصوصی رد و بدل شده میان اعضای نشست Cop26 نشان می‌دهد که تردیدهایی در اجرای برنامه انتشار کربن صفر در یکی از شرکت‌های بزرگ نفتی وجود دارد