برچسب: ناصری نژاد

پیام خبر
2282
تذکر شفاهی نماینده شادگان در مجلس:مردم جانشان به لب رسیده اما گویا مسئولان درخوابند
مردم جانشان به لب رسیده اما گویا مسئولان درخوابند