برچسب: نارک

پس از هفت شبانه‌روز تلاش در ارتفاعات گچسارانآتش نارک و خامی مهار شد
آتش‌سوزی در نارک به پنجمین و در خامی به سومین روز رسید و مارین و فتح هم در حال سوختن‌اند5 شبانه‌روز جنگل‌سوزی
آتش‌سوزی‌های زاگرس در دو روز گذشته یک کشته و چند مصدوم بر جای گذاشته استیک داوطلب قربانی آتش «هلن» شد
مهتاب جودکیمهتاب جودکی
آتش‌سوزی در گچساران ادامه داردجنگل‌های نارک و کوه خامی، در حصار آتش
فرماندار گچساران خبر دادکندی مهار آتش جنگل‌های «نارک»
رئیس اداره منابع طبیعی گچساران خبردادآتش‌سوزی گسترده در جنگل‌ها «نارک»