برچسب: میانکاله

اقلیم
2317
هشدار سازمان محیط زیست درباره حذف میانکاله از فهرست ذخیره‌گاه‌های زیست‌کرهپتروشیمی میانکاله اراضی ملی را پس نداد
پتروشیمی میانکاله اراضی ملی را پس نداد
اقلیم
2281
تخلفات در مرتع حسین‌آباد ادامه دارددرخواست لغو واگذاری زمین به پتروشیمی میانکاله
پیام خبر
2275
ابهام درباره شیوه واگذاری زمین پتروشیمی میانکاله
چارسوق
2271
رسانه‌های مستقل و سازمان‌های مردم‌نهاد بی‌طرف می‌توانند نقش میانجی تعارضات را داشته باشنددرس‌های میانکاله
درس‌های میانکاله
اهمیت مشارکت افراد مشهور در مسائل محیط زیستی
پیام خبر
2267
مروری بر موضع‌گیری‌های رسانه‌های حامی دولت و مجلس نشان می‌دهدمخالفت با پتروشیمی میانکاله پرده از دعوای سیاسی برمی‌دارد
مخالفت با پتروشیمی میانکاله پرده از دعوای سیاسی برمی‌دارد
اقلیم
2175
پرونده واگذاری ۱۸هزار هکتار از اراضی میانکاله به ازای یک سیر نبات همچنان باز استسر نوشت نامعلوم پناهگاه میانکاله
سر نوشت نامعلوم پناهگاه میانکاله
اقلیم
2113
خلیج گرگان به دلیل کیفیت پایین زیستگاه باز هم توانایی میزبانی از گونه‌های مهاجر را نداردپرندگان مهاجر در مسیر قتلگاه
پرندگان مهاجر در مسیر قتلگاه
اقلیم
2082
گزارش «پیام ما» از دلایل حریق‌های پی‌درپی منطقه حفاظت‌شده میانکالهمیانکاله ر ا می‌سوزانند
میانکاله ر ا می‌سوزانند
اقلیم
2075
اقلیم
2049
۱۰۰ هکتار از میانکاله سوخت