برچسب: مکان های فرهنگی

پیام میراث
1976
بازدید از موزه‌ها در نوروز ۱۴۰۰ به نسبت سال ۱۳۹۸ یک پنجم کاهش یافتقفل ویروس بر درِ موزه‌ها
قفل ویروس بر درِ موزه‌ها