برچسب: منابع آب

معاون آب و آبفای وزیر نیرو خبر داد:کاهش ۲۸ میلیارد مترمکعبی منابع آب تجدیدپذیر
علی احمد رفیعی راد
وزارت نیرو لایحه پیشنهادی قانون آب را به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت ارائه کرد
مدیریت آب وارد دوره تازه‌ای از عمر حدود ۶۰ ساله خود می‌شودزیر و بم ساختار جدید آب کشور
محمدعلی میری
گفت‌وگو با مهدی فصیحی هرندی، پژوهشگر حکمرانی آبقانون‌گذاری بی‌رویه در حوزه آب خطاست
امین شول ‌سیرجانیامین شول ‌سیرجانی