برچسب: مذاکرات

رهبری در دیدار تصویری با جمعی از مردم قممذاکره با دشمن به معنای تسلیم نیست
اصول انقلاب از جمله «استقلال» و «مبارزه با فساد و بی‌عدالتی» نباید تضعیف شوند
اروپا و روسیه اظهارات تیم ایرانی را تکذیب و از مذاکره بر سر متن توافق شده در پایان دور ششم خبر دادندتغییر فضای مذاکرات
مقایسه مرحله گذار آلمان و فرانسه از سوخت‌های فسیلی به سمت انرژی هسته‌ای و تجدیدپذیرصف‌آرایی حامیان انرژی هسته‌ای و تجدیدپذیر ها
یاسمن طاهریانیاسمن طاهریان
وزیر امور خارجه از احتمال بازگشت تهران به برجام با استفاده از خرد جمعی خبردادسرنوشت برجام در دست منتقدان سر سخت
پیام خبر
برجاممذاکرات
پیام خبر
برجامتوافق
پس از ۱۱ روز جنگ بی‌امان، اسرائیل و فلسطین اعلامِ آتش‌بس کردندآرامش پس از طوفان
جو بایدن: با فرصتی واقعی برای پیشرفت روبه‌رو هستیم
مجتبی پارسامجتبی پارسا
پیام خبر
آتش بساسرائیل
مجتبی پارسامجتبی پارسا
پیام خبر
آب و هواآسیب