برچسب: مدیریت شهری

 تبصره پروژه‌های کوچک مقیاس محلی از بودجه شهرداری حذف شدکم‌توجهی بودجه شهرداری به پروژه‌های محله‌ای
قهردار ص۶ 1
سوگل دانائیسوگل دانائی
بوم و بر
بودجهشهرداری
نقش نهادهای سیاسی و بودجه‌­ای، ظرفیت مالی و مشارکت دموکراتیک بر کارایی شهرداری‌­هامدیریت چابک شهرها در گرو مشارکت عمومی
5 6
سعید خضر
بوم و بر
مدیریت شهری
عضو سابق شورای شهر تهران:اولویت مدیریت شهری حفظ باغات فعلی باشد
دو عضو شورای شهر ششم، شورای پنجم تهران را به بذل و بخشش املاک شهر متهم کردندشورای پنجم: واگذاری محرمانه نداشتیم
1 1 16
سوگل دانائیسوگل دانائی
اعضای شورای شهر در کلاب‌هاوس ‌روزنامه «پیام‌ما» از مواجهه نهاد شورا با دست‌فروشی در پایتخت گفتندریل‌گذاری برای دستفروشی
گذاری
سوگل دانائیسوگل دانائی
معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: «بهبود محیط زیست شهری اولویت کشور و موضوعی فرابخشی و فرا دستگاهی است که مورد توجه همه مسئولان قرار دارد.»