برچسب: محیط زیستی

با رای اعضای شورای شهر تهراننام محیط زیستی‌‌ها در تهران ماندگار شد
بوم و بَر
۱۹۶۹
آثارتهران
کارشناسان می‌گویند آبگیری سد ژاوه می‌تواند تهدیدات محیط‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی برای کردستان درپی داشته باشدسد ژاوه، تکرار تجربه گتوند
فرزانه قبادیفرزانه قبادی
چارسوق
۱۹۶۰
آبگیری سدآلاینده ها