برچسب: محیط زیستی

جمعی از فعالان حقوق حیوانات در واکنش به خبر معدوم‌سازی سگ‌های ولگردتجمع کردنداتهام دوباره سگ‌‌کشی به شهرداری تبریز
سوگل دانائیسوگل دانائی
با رای اعضای شورای شهر تهراننام محیط زیستی‌‌ها در تهران ماندگار شد
بوم و بَر
آثارتهران
کارشناسان می‌گویند آبگیری سد ژاوه می‌تواند تهدیدات محیط‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی برای کردستان درپی داشته باشدسد ژاوه، تکرار تجربه گتوند
فرزانه قبادیفرزانه قبادی