برچسب: محوطه های تاریخی

هر مهندسی نمی‌تواند «مرمت‌گر» باشد
مدیرکل حفظ و احیا بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی کشور
«هر پیمانکاری نمی‌تواند تخت‌جمشید را مرمت کند.» باب صحبت از نظام فنی مهندسی ساختمان چند روزی است باز شده و این جمله درباره مرمت از زبان مدیرکل حفظ و احیا بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی کشور بازگو شده است. نظام ویژه مرمت و احیا به‌صورت مجزا از نظام فنی مهندسی ساختمان تا اندازه‌ای دارای اهمیت […]