برچسب: محوطه باستانی جوبجی

پیام میراث
2077
با ابلاغ نشدن عرصه و حریم محوطه باستانی رامهرمز، متجاوزان تخریب این منطقه را از سر گرفتندتعرض دوباره به «جوبجی»
تعرض دوباره به «جوبجی»
اول
1914
محوطه پنج‌هزارساله قربانی جاده‌سازیلودرها «جوبجی» را زیر گرفتند