برچسب: متروپل

گزارش پیام ما از آخرین بررسی‌های شورای شهر تهران و مجلس درباره فروریختن متروپل آبادانهمه مالکان و مقصران متروپل
6 4
سوگل دانائیسوگل دانائی
download 1
پیام خبر
شیرازفازس
مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان:باقی ماندن جسد ۱۵۰ کارگر در آوار کذب است
DSC02530
هیچ گزارشی از وضعیت تعداد کارگران هلدینگ عبدالباقی و کیفیت استخدامی آن‌ها داده نشده استکارگران بینام شاغل در متروپل
6 7
آتش‌نشانان دیگر شهرها به جز با ناایمن‌بودن سازه متروپل با گرمای جنوب هم دست و پنجه نرم می‌کنندمهم عشق به مردم آبادان است
6 5
2 4 2
روایتی یکی از شاهدان این روزهای آبادانداغ بزرگ
۴ 2
رضا واعظی زاده
2 4 2
زهرا نژادبهرامزهرا نژادبهرام
مدیریت بحران در آبادان هنوز هم نمی‌داند چند نفر ممکن است مفقود شده باشندبلاتکلیفی خانواده‌ها و کاسب‌ها
2 4 2
زاده copy
رضا مسلمی زادهرضا مسلمی زاده
گزارش سرپرست سازمان آتش نشانی تهران به شورای شهر پس از بازگشت از آبادانسازندگان ساختمان‌های ناایمن تاجران مرگ‌اند
۶ 1 2
سوگل دانائیسوگل دانائی
۶ 3
مهدی زارعمهدی زارع