برچسب: مالیات

امهال بازپرداخت تسهیلات صنعت گردشگری چقدر عملی شد؟رفع تکلیف دولت، بدهکاری بخش خصوصی
فرزانه قبادیفرزانه قبادی
چارسوق
۱۹۹۱
آسیب دیدهتسهیلات
تردید کارشناسان شهری درباره کارآمدی مالیات بر خانه‌های خالیدریافت مالیات به مثابه ُمسکن موقت
علی آخرتی، کنشگر حوزه شهر: این طرح نمی‌تواند به صورت ریشه‌ای تغییری در بازار اجاره مسکن ایجاد کند
آیسان زرفامآیسان زرفام