برچسب: ماسک

پیام خبر
2018
در حالی که مردم در آمریکا ماسک‌ها را درمی‌آورند، هند با کرونا و قارچ سیاه درگیر شده است
بوم و بَر
1977
گفت‌وگو با داوودعلی ملکی، پیشکسوت وزنه‌برداری که این روزها یک اقدام محیط زیستی انجام می‌دهد«جان دادن یک گنجشک» انگیزه جمع‌آوری فیلتر سیگار
«جان دادن یک گنجشک» انگیزه جمع‌آوری فیلتر سیگار