برچسب: لکه ننگ

کارشناسان میراث و اقلیم در نامه‌ای خواستار لغو پشتیبانی مالی شرکت بریتیش پترولیوم از بزرگ‌ترین موزه بریتانیا شدندلکه ننگ نفت بر پیشانی موزه بریتانیا
۴ 3 1
یاسمن طاهریانیاسمن طاهریان
پیام میراث
اقلیملکه ننگ