برچسب: لاپلنگ

نعره‌های معدن «لاپلنگ»
فروغ فکریفروغ فکری ۱۰ ماه پس از پیدا شدن اجسادی باستانی در معدن روستای چاه‌ریسه اردستان معدن با چندین انفجار به فعالیتش ادامه می‌دهد
10 ماه بعد از پیدا شدن اجسادی در معدن لاپلنگ روستای چاه‌ریسه اردستان، نه تنها هنوز این اجساد بررسی دقیق باستان‌شناسی نشده‌اند، بلکه در همین هفته‌های اخیر معدن بار دیگر […]
واکاوی سرنوشت جسدهای تاریخی معدن «لاپلنگ»
باستان‌شناسان با بررسی دو جسد یافته‌شده در معدن اردستان، به شواهدی از تاریخ معدن‌کاوی در چاهریسه دست یافته‌اند
|پیام ما| جسدها را کارگران معدن «لاپلنگ» پیدا کردند. جمعه دو هفته پیش بود. به میراث فرهنگی خبر دادند که در کوه‌های جنوبی اردستان دو جسد پیدا شده. چند ساعت […]