برچسب: لاله های فراری

فرارلاله‌های واژگون
حسنیه‌السادات مهدویحسنیه‌السادات مهدوی رویشگاه‌های «اشک مریم» در زاگرس، با خشکسالی، چرای دام و گردشگری بی‌رویه تهدید می‌شود
لاله‌های واژگون در حال گریختن‌اند. آنها از له‌شدن زیستگاه‌ها زیر پای گردشگران، از چرای بی‌رویه دام، از چیده‌شدن و جاده‌سازی به سمت ارتفاعات فرار کرده‌اند. لاله‌های زرد که روزگاری در […]