برچسب: فک خزری

بررسی چالش‌های «حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر» در گفت‌وگو با پروین فرشچی، معاون سابق دریایی سازمان محیط زیستآذربایجان برای اجرای کنوانسیون خزر سنگ‌اندازی می‌کند
فروغ فکریفروغ فکری
در کمتر از ۶ ماه به اندازه سه سال از جمعیت فک‌های خزری کم شدمانور نظامی محتمل‌ترین علت مرگ فک‌های خزری
مرضیه قاضی‌زادهمرضیه قاضی‌زاده
اقلیم
۲۱۲۰
صیدفک