برچسب: فک خزری

اقلیم
2130
بررسی چالش‌های «حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر» در گفت‌وگو با پروین فرشچی، معاون سابق دریایی سازمان محیط زیستآذربایجان برای اجرای کنوانسیون خزر سنگ‌اندازی می‌کند
آذربایجان برای اجرای کنوانسیون خزر سنگ‌اندازی می‌کند
اقلیم
2120
در کمتر از ۶ ماه به اندازه سه سال از جمعیت فک‌های خزری کم شدمانور نظامی محتمل‌ترین علت مرگ فک‌های خزری
مانور نظامی محتمل‌ترین علت مرگ فک‌های خزری