برچسب: فقر غذایی

چارسوق
2270
نگاهي به ژئوپولیتيك غذا به عنوان عامل شكل‌دهنده روابط جهانیآينده جهان را غذا مشخص می‌كند
آينده جهان را غذا مشخص می‌كند
پیام خبر
2267
رهبران جهان هشدار چهار نهاد بین‌المللی را جدی می‌گیرند؟بحران غذا بر اثر گرانی و کمبود نهاده‌های تولید
بحران غذا بر اثر گرانی و کمبود نهاده‌های تولید
چارسوق
2101
نتایج مطالعه معاونت رفاه وزارت تعاون در مورد ابعاد فقر در ایران نشان می‌دهد:روند صعودی فقر غذایی در ایران
روند صعودی فقر غذایی در ایران