برچسب: فعالیت محیط زیستی

دلسرد نشوید
سمیرا مهاجری |  زینب شهبازیسمیرا مهاجری | زینب شهبازی نظرخواهی از فعالان محیط زیست درباره اثربخشی کنشگری محیط زیستی
حال محیط زیست کشورمان خوب نیست. نشانه آن هم چالش‌های فراوانی است که مردم به واسطه تخریب‌های طبیعت و بهره‌برداری خارج از ظرفیت در گوشه گوشه ایران با آن مواجه‌اند. چگونگی کمک به بهبود این چالش‌ها ذهن بسیاری از دغدغه‌مندان محیط زیست را به خود مشغول کرده و باعث شده بسیاری از شهروندان پا به […]