برچسب: فرهنگ و هنر

به بهانه روز جهانی صنایع‌دستیچالش‌های پیش روی یک هنر اصیل
اولین دوره معرفی «شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر» پایان یافتمعرفی ۶۰ شهر خلاق ایران