برچسب: فاضلاب بندرعباس

بوم و بَر
1930
در بندرعباس تصفیه خانه اصلاح نشد و فاضلاب هنوز به دریا می ریزدیک دریا فاضلاب
محیط زیست: مواد آلی آبی که از تصفیه خانه خارج می‌شود و به دریا می ریزد ۳ برابر حد استاندارد است
اول
1930
یادداشت
یادداشتی از مهدی شیرخانی کارشناس محیط زیستفاضلاب بندرعباس و تهدید تنوع زیستی
مهدی شیرخانیمهدی شیرخانیموضوع فاضلاب بیش از دو دهه است که در هرمزگان و به ویژه در شهر بندرعباس روی میز تمام دولت‌ها بوده، همه مدیرانی که در حوزه محیط زیست و شهرداری و آب و فاضلاب روی کار آمده‌اند