برچسب: فاضلاب

کارشناسان می‌گویند آبگیری سد ژاوه می‌تواند تهدیدات محیط‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی برای کردستان درپی داشته باشدسد ژاوه، تکرار تجربه گتوند
فرزانه قبادیفرزانه قبادی
چارسوق
۱۹۶۰
آبگیری سدآلاینده ها