برچسب: غرب ایران

به رغم تناقض‌ها، وقوع انفجار در غرب ایران را تکذیب کردوزارت کشور: رعد و برق بود
2 2