طنزیمات – کشک و لُنگ و نان خشک

کشک و لُنگ و نان خشک یاسر سیستانی نژاد طنزیماتچی صدای اصلاحات نوشت:«قرمه سبزی ۳۴ هزار تومان، چلوکباب ۷۵ هزار تومان» تغار و تغارناز ۸ هزار تومان حاصل از فروش اسکناس یک دلاری طنزیماتچی را به رستوران بردند. گارسون؛ فهرست غذا را روی میز گذاشت. تغار؛ لبخند متأهلانه ای زد و گفت:«چی می خوری عزیزم؟» … ادامه…


از «پیام ما» بیشتر بدانید :