برچسب: طرح امنیت غذایی

چارسوق
2270
نگاهي به ژئوپولیتيك غذا به عنوان عامل شكل‌دهنده روابط جهانیآينده جهان را غذا مشخص می‌كند
آينده جهان را غذا مشخص می‌كند
پیام خبر
2267
رهبران جهان هشدار چهار نهاد بین‌المللی را جدی می‌گیرند؟بحران غذا بر اثر گرانی و کمبود نهاده‌های تولید
بحران غذا بر اثر گرانی و کمبود نهاده‌های تولید
چارسوق
2112
نامه شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور به شورای نگهبان:طرح امنیت غذایی مجلس، امنیت ملی را تهدید می‌کند
طرح امنیت غذایی مجلس، امنیت ملی را تهدید می‌کند