برچسب: طبیعت

پیام خبر
احیای سبزسبز
رئیس حوضه آبریز دریاچه ارومیه در گفت‌وگو با «پیام ما» در مورد تامین نشدن حق آبه دریاچه ارومیه توضیح دادوزارت نیرو نمی‌تواند معجزه کند
آیسان زرفامآیسان زرفام
با رای اعضای شورای شهر تهراننام محیط زیستی‌‌ها در تهران ماندگار شد
بوم و بَر
آثارتهران
بزرگترین مطالعه نیم قرن گذشته نشان دادسود اقتصادی زیستگاه‌های طبیعی بیشتر از کشاورزی است
مجتبی پارسامجتبی پارسا
در صورت غذا دادن به حیوانات شهری چه اتفاقی ممکن است برای آنها رقم بخورد؟غذادهی به حیوانات با تغییرات کوچک
گونه‌های مختلفی از جانوران شهری در شهرهای کشور وجود دارند. علاوه بر گونه‌هایی که روزها مشاهده می‌کنید، بسیاری دیگر نیز حضور دارند اما فقط در شب فعالند و گاهی به چشم شهروندان نمی‌آیند. میلیون‌ها نفر به حیوانات آزاد در محیط‌های شهری به آن‌ها غذا می‌دهند.
علی جهانیعلی جهانی