برچسب: طاعون سیاه

تحقیقات در مورد کووید- ۱۹ به یافته‌های تاریخی جدید درباره مرگ چنگیزخان مغول منجر شدجهانگشای مغول هم بر اثر همه‌گیری مرده‌ است
داستان‌هایی که در همه این‌سال‌ها در مورد مرگ چنگیز گفته‌شده اشتباه است، طاعون خیارکی او را کشت. تحقیق علمی جدیدی نشان می‌دهد که چنگیزخان مغول احتمالا به خاطر بیماری طاعون خیارکی یا همان طاعون سیاه مرده‌است.
آیسان زرفامآیسان زرفام
پیام میراث
۱۹۴۴
تاریخچنگیزخان مغول