برچسب: صادرات برق

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران خبر دادمصرف گاز تعدیل شد
سخنگوی صنعت برق: برنامه‌ریزی کرده‌ایم برای مشترکان خانگی و بیمارستان‌ها که خط قرمز ما هستند اعمال خاموشی نکنیم