برچسب: شوش

مجوز ادامه ساخت پل «نظام مافی» در حریم محوطه باستانی شوش صادر شدتاریخ شوش، زیر پایه‌های پل
فروغ فکریفروغ فکری
پیام میراث
۲۱۱۰
پل روگذرتاریخ
یک فعال اجتماعی: مددجویان دیگر به مراکز کاهش آسیب پارک شوش نمی‌آیند زیرا می‌ترسند که کسی آن‌ها را اجبارا برای ترک یا کمپ ماده ۱۶ بفرستد
بوم و بر
۲۰۲۶
بوستان شوشحصارکشی
فرماندار شوش از سرقت نافرجام از موزه هفت‌تپه این شهرستان خبر داد و گفت:«این سرقت زنگ خطری بزرگ برای حفاظت از موزه‌هایی است که از توجه و امکانات کافی برخوردار نیستند.»
پیام میراث
۱۹۶۷
شوشصنایع دستی