برچسب: شورای پنجم

شورای پنجم: واگذاری محرمانه نداشتیم
سوگل دانائیسوگل دانائی دو عضو شورای شهر ششم، شورای پنجم تهران را به بذل و بخشش املاک شهر متهم کردند
دو عضو شورای ششم شهر تهران دیروز در تذکراتی نسبت به موضوع واگذاری املاک به اشخاص در دوره مدیریت شهری گذشته تذکر دادند. مهدی اقراریان،‌ عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای ششم در یک تذکر ابتدا مدعی شد که یک «پارتی بازی» اتفاق افتاده است و تعدادی کپسول اکسیژن در اختیار اقوام و خویشاوندان افرادی […]