برچسب: شورای جهانی معدنکاری و فلزات

مجوزهای اجتماعی و عملیات معدنکاری
پرستو مرادیپرستو مرادی مهار بزرگ‌ترین ریسک معدنکاری با ایجاد اعتماد در جوامع محلی
منطقه سنگان، یکی از ذخایر بزرگ سنگ آهن کشور و حتی خاورمیانه است، اما جستجوی نام این منطقه همواره پیوندی با نگرانی‌ها و شکایت‌های متعدد جوامع محلی این خطه دارد. سنگان بهانه خوبی است که به اهمیت مسئله مجوز اجتماعی عملیات و لزوم استقرار مکانیزم شکایت در پروژه‌های معدنی و صنایع معدنی بپردازیم. مکانیزمی که […]