برچسب: شهید

پیکر دو محیط‌بان شهید در دل خاک آرام گرفت
اقلیم
1972
داوطلبانی که در سه سال گذشته در حوادث محیط زیستی جان باختند، شامل قانون‌های حمایتی نمی‌شوند«شهید» نه، «فداکار خدمت»
«شهید» نه، «فداکار خدمت»