برچسب: شهید

اقلیم
۱۹۸۰
زنجانشکارچیان
داوطلبانی که در سه سال گذشته در حوادث محیط زیستی جان باختند، شامل قانون‌های حمایتی نمی‌شوند«شهید» نه، «فداکار خدمت»
اقلیم
۱۹۷۲
جنگل هاشهید